Agape Family Ministries Grabouw

Wat zij doen

Agape Family Ministries Grabouw startte in 1994 onder leiding van Gerrit en Ami Coetzee. Samen hadden ze de visie om een centrum te starten voor kwetsbare kinderen en jongeren uit Grabouw.
Grabouw is een dorp op ca 80 km van Kaapstad, heeft momenteel ca 50.000 inwoners, waarvan de helft in z.g. townships wonen.

Op dit moment zijn er 4 locaties waar kinderen wonen of overdag worden opgevangen.
De missie van Agape is: “To redirect the lives of vulnerable and needy children and families toward their God-given potential and destinies”.
Agape wil het evangelie van Jezus handen en voeten geven door speciale zorg voor gehandicapte kinderen te realiseren en door kwetsbare kinderen liefde , opvang , aandacht en educatie te geven.

In onderstaande video is meer te zien over ontstaan en functioneren van Agape Family Ministries

Bekijk hier

Asiphe Home

Agape heeft een 24 uurs opvang (Asiphe Home) met 52 meervoudig beperkte kinderen .

Zij krijgen hun dagelijkse zorg en liefde van een team verzorgers en ze worden via fysiotherapie en bezigheidstherapie gestimuleerd om hun leefomstandigheden te verbeteren.

Special-Need Day Care

 

Tevens heeft Agape een Special-Need Day Care,  waar 76 kinderen  met een beperking geholpen worden om meer zelfstandig te worden , zodanig dat zij eerder een kans krijgen in gezin en samenleving

CYCC

In het pleeg-weeshuis (Agape Child Youth Care Centre) wonen 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Zij krijgen liefde en zorg  van vaste verzorgers.

Pre Primary School

Verder heeft Agape een voorschools educatiecentrum (Pre Primary School) waar 120 kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar uit de buurt gedurende de  week onderwijs en voeding krijgen.

En onlangs is er een zelfstandige Agape Youth Trust begonnen onder de naam Samuels Skills Centre op de locatie van Agape 4.
De jongeren die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt worden diverse skills geleerd en komen met name van de Special Need School en van de CYCC.
ook andere jongeren zijn hier welkom.

Agape krijgt voor een deel subsidie van de overheid en is daarnaast afhankelijk van giften.
Onder leiding van de nieuwe General manager wordt er hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2023 -2026.
Noodzakelijke herstructurering en verbeteringen zijn inmiddels al gerealiseerd.

De website van Agape Family Ministries geeft meer informatie over ontstaan, verhalen, wat ze doen en faciliteiten : www.agapegrabouw.org.za

Vrijwilligerswerk

Van september 2018 tot september 2019 hebben wij, Janneke en Pieter Teeninga, vrijwilligerswerk mogen doen bij Agape Family Ministries in Grabouw.

Janneke als kinderverpleegkundige en Pieter als algemeen assistent van het management van AFM.
Daarna is Janneke in begin 2020 en 2022 nog een maand bij Agape geweest om als verpleegkundige hulp te bieden.

Van november 2022 tot april 2023  hebben we nogmaals vrijwilligerswerk gedaan bij Agape Grabouw.
We zijn rijk gezegend in de tijden die we mochten doorbrengen in Grabouw. Janneke mocht samen met de teams van lokale verzorg(st)ers en als nurse liefde en aandacht geven aan kinderen die het zo nodig hebben. Pieter heeft samen met het management team veel kunnen overleggen, adviseren en kijken naar waar we financiële ondersteuning konden en kunnen bieden: projecten waarvoor geen regulier geld beschikbaar is.

In de tijd dat we in  Grabouw woonden en werkten  kregen wij een goed beeld van wat er nodig is om een organisatie als AFM draaiende te houden en waar de tekorten zitten.

Daarom zijn we begonnen met sponsoring voor speciale projecten.

 Een greep uit ons werk wat we sinds die tijd hebben kunnen realiseren:

En verder:    zonnepanelen icm de Wilde Ganzen,

                     Verwarming en airco voor de fysioruimte

                   Wasmachine en droger

                  ……

 

We spreken de wens uit dat uw, jouw, financiële ondersteuning voor AgapeFM mag helpen om de kinderen een veiliger, zorgzamer en liefdevolle leefomgeving te kunnen bieden.
Voor meer informatie over toekomstige plannen kunt u ons altijd mailen of bellen.

Janneke en Pieter Teeninga

Tel. + 31 6 5108 8069  (Pieter)

+ 31 6 24747349  ( Janneke)

pieterteeninga@planet.nl

jannekedouma@planet.nl

 

Giften  voor AgapeFM kunnen worden overgemaakt naar de stichting SAamThuisfront ( ANBI status ) .

IBAN-nummer : NL 72 RABO 0155 550 675  t.n.v SAamThuisfront  ovv van Agape Grabouw

Informatie over Grow Strong

Bekijk hier informatie over Grow Strong

Giften  voor Grow Strong kunnen worden overgemaakt naar de stichting SAamThuisfront ( ANBI status ) .

IBAN-nummer : NL 72 RABO 0155 550 675  t.n.v SAamThuisfront  ovv van Grow Strong