Agape Family Ministries Grabouw

Wat wij doen

Agape Family Ministries Grabouw startte in 1994 onder leiding van Gerrit en Ami Coetzee. Samen hadden ze de visie om een centrum te starten voor kwetsbare kinderen en jongeren uit Grabouw.
Grabouw is een dorp op ca 80 km van Kaapstad, heeft momenteel ca 50.000 inwoners, waarvan de helft in z.g. townships wonen.

Op dit moment zijn er 4 locaties waar kinderen wonen of overdag worden opgevangen.
De missie van Agape is: “To redirect the lives of vulnerable and needy children and families toward their God-given potential and destinies”. Agape wil het evangelie van Jezus handen en voeten geven door speciale zorg voor gehandicapte kinderen te realiseren en door kwetsbare kinderen liefde , opvang , aandacht en educatie te geven.

In onderstaande video is meer te zien over ontstaan en functioneren van Agape Family Ministries

Bekijk hier

Asiphe Home

Agape heeft een 24 uurs opvang (Asiphe Home) met 55 meervoudig beperkte kinderen .

Zij krijgen hun dagelijkse zorg en liefde van een team verzorgers en ze worden via fysiotherapie en bezigheidstherapie gestimuleerd om hun leefomstandigheden te verbeteren.

Tevens heeft Agape een Special-Need Day Care,  waar 76 kinderen  met een beperking geholpen worden om meer zelfstandig te worden , zodanig dat zij eerder een kans krijgen in gezin en samenleving.

In het pleeg-weeshuis (Agape Child Youth Care Centre) wonen 16 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Zij krijgen liefde en zorg  van Marc en Brigit, de huisouders.

Verder heeft Agape een voorschools educatiecentrum (Pre Primary School) waar 187 kinderen uit de buurt gedurende de  week onderwijs en voeding krijgen.

Agape krijgt voor een deel subsidie van de overheid en is daarnaast afhankelijk van giften.

Vrijwilligerswerk

Van september 2018 tot september hebben wij, Janneke en Pieter Teeninga, vrijwilligerswerk mogen doen bij Agape Family Ministries in Grabouw.
Janneke als kinderverpleegkundige en Pieter als algemeen assistent van het management van AFM.
We zijn rijk gezegend in het jaar dat we mochten doorbrengen in Grabouw. Janneke kon samen met de teams van lokale verzorg(st)ers en als nurse liefde en aandacht geven aan kinderen die het zo nodig hebben. Pieter heeft samen met het management team veel kunnen overleggen, adviseren en kijken naar waar we financiële ondersteuning konden en kunnen bieden: projecten waarvoor geen regulier geld beschikbaar is.

Wil je meer weten over ons jaar in Grabouw : https://wordpress.com/posts/drafts/pieterenjanneke.wordpress.com

In het jaar dat we in  Grabouw woonden kregen wij een goed beeld van wat er nodig is om een organisatie als AFM draaiende te houden en waar de tekorten zitten.

Daarom zijn we begonnen met sponsoring voor speciale projecten.

Een greep uit ons werk