SAam Sorg

Zorg voor kwetsbare mensen is allereerst een taak voor de community. Maar dat is hard werken met soms weinig middelen of kennis. We helpen bij: Steunen van familie, die hun huis en leven openzetten voor kwetsbare kinderen met kennis, ruimte en persoonlijke betrokkenheid. Steunen van initiatieven van de mensen zelf, een thuiszorgteam opvang voor gehandicapte kinderen. Bijdragen aan empowerment van vrouwen door cursussen,vaardigheden trainen, cursusmateriaal verzamelen.

Basic health course

Lees hieronder de basic health care course

Artikel downloaden