SAam Werk

Schoolmateriaal te koop

Leren en ontwikkelen binnen een veilige setting is de kans voor kinderen voor de toekomst.
Vanaf 2010 mogen we een aantal kinderen zien ontwikkelen.

We helpen door:
Kennis en expertise over kinderen en ontwikkelen, met of zonder beperking of moeilijk gedrag. Een passende leesmethode, scholing, leerkrachten, intervisiegroepen, lensideeën in de Afrikacontext en leermaterialen, coachen van studenten en vrijwilligers.

SAam Werkt!

Samenwerking Gracia Paas

Stagiaires

SAmen werken