Benodigde gegevens ANBI status

Doelstelling SAam

Beloningsbeleid bestuurders

Het bieden van hulp en het ondersteunen van het onderwijs aan en de zorg voor kinderen in ontwikkelingslanden en in het bijzonder in Zuid Afrika. Door deze hulp wil de stichting kinderen en professionals van scholen en zorginstellingen de mogelijkheid bieden om hun toekomst zelf te bepalen.

“Bestuurders zijn verbonden aan de Stichting als vrijwiligers. Bestuurders ontvangen geen beloning en/of salaris vanwege hun activiteiten voor de stichting. Alleen onkostenvergoeding wordt toegekend indien het bestuur hierover unaniem positief beslist nadat dit is voorgelegd in een bestuursvergadering. Verslag hiervan zal worden gedaan in de notulen van de bestuursvergaderingen.

Uittreksel KVK